gsdfgsdfg

Dao-Marma massage

Deze  therapie is een combinatie van:

  • Ayurvedische massage
  • Dao Yin massage
  • Marma therapie

Deze massage vorm wordt in India sinds 2002 in het Yamuna Health Resort, toegepast en gedoceerd. Het is een totaaltherapie, waar de therapeut mentaal gefocust is en d.m.v. spiraalvormige Dao Yin bewegingen gesynchroniseerd met verschillende ademhalingsritmes en dieptes de patiënt masseert. De massage gebeurt op vitale acupunctuurpunten of Marmapunten met geïndividualiseerde kruidenoliën.
Vanuit de Dao Yin bewegingen wrijft, kneedt, drukt, klopt de therapeut zijn/haar patiënt door gebruik te maken van vingers, kneukels, polsen, elleboog, knieën, hielen.
 
MARMA massage
Is een eeuwenoude wetenschap in de Ayurveda. Het menselijk lichaam heeft 107 marma punten die overeen komen met specifieke acupunctuurpunten. Deze punten bevatten de kracht om gelijk welke dysharmonie in het lichaam of geest om te polen naar gezondheid.
Vanuit deze neuro-energetische zones maken deze marmapunten verbinding met bloedvaten, botten, ligamenten, spieren, gewrichten en kleine haarvaten. Het reactiveren van deze vitale levensenergie d.m.v de Marma massage kan schitterende healing resultaten geven op zowel psychisch, energetisch als fysisch vlak.
 
AYURVEDISCHE massage
Ayurveda betekent ‘wetenschap en kennis van het leven’ en is een aloude Indische wetenschap.
De massage wordt gegeven met geïndividualiseerde oliën, op basis van sesamolie met specifieke kruiden eigen aan bepaalde type ziektes of dosha’s (vata, pitta, kappa). Door de massage met deze verwarmde oliën worden de kruiden via de huid in de bloedbanen opgenomen en zodoende komen de dosha’s terug in balans.
De Ayurvedische massage werkt reinigend, ontspannend, voedend en brengt  lichaam en geest terug in evenwicht. Stress en slapeloosheid behoren vanaf dan tot het verleden!
 
VATA dosha : balanceert alle klachten met als karakter wind vb: nervositas, verspringende gewrichtspijnen,..
PITTA dosha : balanceert alle klachten met als karakter vuur vb maagbranden (gastritis), ..
KAPHA dosha : balanceert alle klachten met als karakter damp-slijm vb loom-zwaarte gevoel, obesitas, gezwollen gewrichten,..